Jelikož je plesová sezóna v plném proudu


Na nátlak davu zájemců si dovolujeme pořádat trampský bál


Pány žádáme ať nezapomenou smoking, dámy večerní garderóbu

Můžete očekávat spoustu zážitků a pestrou tombolu


K tanci a k poslechu Vám volné sdružení pana Brabence zahraje staré dobré trampské písně


Zvadlo na letošní bál


zvadlo na bál