Opět další ročník Jitrnice (17.pokračování, LP2013).

Počasí vyšlo, parádní šontec 2.3.2013 z Maršova, s posezením v Deblíně
a s vynikajícím závěrem v Křižínkově "U Vodníka"
Večer výborná muzika s velkým přispěním hochů z TO Satan (Hroch, Rozec), TS Pípa (Michal) a Mamut na basu.
Ostatní na fotkách.

..vstup do prohlídky fotek..