Stavba brněnského priglu

Ze skoro zapomenutého archivu ZME. Hudební doprovod je vzpomínkou na hraní osady Vavasatch.